Cha mẹ nuôi yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

Con được nhận nuôi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Vậy cha mẹ nuôi có được quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Câu hỏi tư vấn:

“Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu mà không có con nên có nhận A- con của một người chị làm con nuôi và đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Vợ chồng tôi nuôi dưỡng A như con ruột nhưng lớn lên, A lại lêu lổng và luôn tìm mọi cách, kể cả trộm cắp tiền, tài sản của vợ chồng tôi để ăn chơi. Năm 2019, A còn lấy đi số tiền 1 tỷ đồng của vợ chồng tôi đi tiêu xài, tham gia vào những cuộc chơi thâu đêm. Vậy vợ chồng tôi muốn yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết để A không còn là con của vợ chồng tôi và được không?”

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, về vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo trình bày của bạn, bạn đã nhận nuôi cháu A và bây giờ muốn cháu A không còn là con của mình nữa. Đây là trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Luật áp dụng trong trường hợp của bạn là Luật Nuôi con nuôi năm 2010

Bạn được quyền yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết để A không còn là con nuôi của vợ chồng bạn nữa. Dựa vào những căn cứ sau đây:

Thứ nhất, về căn cứ chấm dứt:

Anh A luôn tìm mọi cách kể cả trộm cắp tiền, tài sản và lấy đi số tiền lớn của vợ chồng bạn để ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Đây là hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi.

Theo khoản 2 Điều 25 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, căn cứ chấm dứt nuôi con nuôi : “con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi”.

Tòa án nhân dân là cơ quan giải quyết vấn đề chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Thứ hai, quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 26 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, cha mẹ nuôi có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. Như vậy vợ chồng bạn là cha mẹ nuôi của anh A nên hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Sau khi Quyết định chấm dứt nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sẽ chấm dứt.

Bài viết liên quan